Privacy Policy

Bescherming van uw privacy

De bescherming van de privacy van onze leveranciers, (potentiële) klanten en/of bezoekers van onze website www.rjaudiovisueel.nl zijn van groot belang voor RJ Audiovisueel.

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. RJ Audiovisueel richt zich op verantwoordelijke gegevensverwerking en houdt zich daarbij aan de Europese Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Verantwoordelijke gegevensverwerking

RJ Showtechniek Licht & Geluid B.V. handelend onder de naam RJ Audiovisueel gevestigd aan de Spinnerstraat 3 7461 TV Rijssen, is verantwoordelijk voor de verwerking persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens geeft RJ Audiovisueel een transparante toelichting m.b.t. de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

  • Het accepteren en uitbrengen van een voorstel aan een bestaande of potentiële klant door RJ Audiovisueel.
  • Het uitvoeren van een overeenkomst met klanten, in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten. RJ Audiovisueel kan uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals de (service)partners van RJ Audiovisueel.
  • Wanneer u contact heeft met RJ Audiovisueel om uw verzoek of vraag te behandelen en voor de verder genoemde doeleinden in deze privacyverklaring. Dit contact kan telefonisch zijn, per e-mail, via het contactformulier, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan u aangeboden elektronische boodschap, via onze chatfunctie, (mobiele) website, wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of via social media.
  • Het berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van verrichtte werkzaamheden en/of geleverde diensten en producten.

Behandeling van vragen en contact

Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten door RJ Audiovisueel en de (service)partners van RJ Audiovisueel. Rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media zoals Facebook, videokanalen zoals Youtube en/of zoekmachines zoals Google.

Wijze van opslag persoonsgegevens

RJ Audiovisueel beheert uw persoonsgegevens in een beveiligde omgeving binnen het softwareplatform Exact Online. Uw persoonsgegevens zijn zodoende, op al onze beveiligde apparatuur (desktop, mobiele telefoon en tablet), toegankelijk voor medewerkers die hiertoe bevoegd zijn en enkel toegankelijk via persoonlijke identificatie op basis van dubbele authenticatie.

Beveiliging en bewaartermijn

RJ Audiovisueel gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn (SSL) en hebben alleen geautoriseerde personen binnen RJ Audiovisueel toegang tot uw gegevens. RJ Audiovisueel bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelen die in deze verklaring zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichting.

Gebruik persoonsgegevens door derden

RJ Audiovisueel staat géén gebruik van uw persoonsgegevens toe aan derden om te voorkomen dat uw gegevens voor commerciële of ideële doeleinden worden gebruikt. Met onze belangrijkste (service)partners hebben wij verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

E-mail

Uw e-mailadres kan door RJ Audiovisueel gebruikt worden voor het toesturen van noodzakelijke informatie over uw producten en/of diensten (infomail) en/of voor nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van (nieuwe) soortgelijke producten en diensten (productmail). RJ Audiovisueel verstuurd géén ongewenste pushberichten via een periodieke e-mail nieuwsbrief. U kunt zich uitschrijven op elk moment dat u dat wenst. Dit kan via de link onderaan onze nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@rjaudiovisueel.nl

Cookies

RJ Audiovisueel maakt bij het aanbieden van haar online diensten gebruik van cookies. Cookies zijn niet gevaarlijk, ze kunnen géén virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan uw systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor uw gemak. Het doel van een cookie is de webserver te vertellen dat u terug bent gekomen op een bepaalde webpagina of dat u geïnteresseerd bent in een specifieke webpagina.

Uw rechten

U hebt het recht om op ieder moment uw gegevens op te vragen die RJ Audiovisueel heeft vastgelegd en opgeslagen. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met RJ Audiovisueel. Wij geven u dan een overzicht van uw persoonlijke gegevens.

Kloppen uw gegevens niet of zijn uw gegevens gewijzigd? Dan zullen wij deze direct aanvullen of rectificeren. Indien gewenst zal RJ Audiovisueel op uw verzoek alle gegevens overdragen aan een andere partij. Uiteraard kunt u altijd een verzoek indienen om uw gegevens door ons te laten verwijderen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat RJ Audiovisueel niet op de juiste wijze is omgegaan met uw persoonlijk gegevens.

Cookies die wij gebruiken.

  • Google Analytics
  • Facebook
  • Facebook Messenger
  • Twitter
  • Youtube

Wijzigingen

RJ Audiovisueel behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring tussentijds te wijzigen of openbaar te maken, indien dit wettelijk verplicht is. Wij trachten echter altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Dynamisch document

In verband met mogelijke wetswijzigingen verzoeken wij u om met enige regelmaat kennis te nemen van de privacyverklaring van RJ Audiovisueel, Spinnerstraat 3, 7461 TV Rijssen.

Mocht u nog vragen hebben? U kunt contact met ons opnemen, via info@rjaudiovisueel.nl of 0548-597340.

Rijssen, 25 mei 2018